به کارگیری و قرار دادن سنگ نمک در خانه برای پاکسازی محیط پیرامون زندگی و دورکردن یا از بین بردن انرژی‌های منفی بسیار مفید است و به ویژه در دو مکتب یوگا و فنگ شویی بر آن تاکید فراوان شده است و خواص درمانی بسیاری برای آن ذکر نموده اند. این سنگ از دو عنصر کلر و سدیم تشکیل شده است و زمانی که به حالت بلور در می‌آید تشکیل سنگ نمک را می‌دهد. تحقیقان محققان نشان داده است بلورهای درخشنده نمک به عنوان یکی از منابع طبیعی تولید کننده یون (ذرات باردار دارای بار مثبت و منفی) شناخته شده‌اند. تابش انرژی خورشید به این بلورها باعث تولید انرژی طبیعی در این سنگ میگردد. به نظر میرسد در زندگی مدرن امروزی که سراسر محیط زندگی ما را را احاطه کرده است، قرار دادن سنگ نمک بیش از گذشته مفید بوده و می تواند بخش زیادی از تشعشعات منتشره ناشی از تجهیزات الکتریکی نظیر پارازیت‌ها، کامپیوتر، ماکروویو،تلویزیون و دستگاه‌های رادیولوژی را کاهش ‌دهد. شما می توانید سنگ نمک را با طرح مورد نظرتان سفارش بدهید

سنگ نمک باطرح رسید مژده که آمد بهاروسبزه دمید

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح عشق

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک عاشقانه باطرح(love you forever)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک عاشقانه باطرح(love you forever)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک عاشقانه باطرح(love you forever)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک عاشقانه باطرح(love you forever)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح (LOVE)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح (LOVE)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح(باان همه دلداده دلش بسته ی ماشد...ای من به فدای دل دیوانه ‍‍‍‍‍‍‍‍پسندش)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح ( هی رد شوازاین کوچه و هی دل ببرازما...توفلسفه بودن این پنجرهایی)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح (تو معشوقه ی دیوانه ی پرشور وشرم باش فقط یار منو یار منو یارخودم باش)

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

48000 تومان
{shorttext}

سنگ نمک باطرح زندگی زیباست درست از زمانی که تو همه زندگیم شدی

48000 تومان
{shorttext}
    :شماره صفحه
  • 1